دعایی برای ما

ای خداوند عزیز و مهربان، از اینکه ما را به عنوان زن و شوهر در کنار هم قرار دادی از تو سپاسگزاریم. ما می‌دانیم که تو از در کنار هم قرار دادن ما هدف و مقصودی داشته‌ای، ما از تو می‌خواهیم که خودخواهی‌های گذشتۀ ما را بر ما ببخشایی. خداوندا به زندگی ما نظر لطفی بفرما و از حالا به بعد ما را لحظه‌ای به خودمان واگذار مکن. به ما کمک کن امروز و هر روز خواست تو و خواست همسرمان را بر خواست خودمان مقدم بداریم. ما را وسیلۀ لطف خود به دیگران قرار بده و ما را دوستدار خود قرار بده و برای ما عافیت و رستگاری رقم بزن....آمین یا رب العالمین.

/ 0 نظر / 20 بازدید