خدا جون ما رو به حال خودمون وامگذار

باز کنار قلب من ساده گذر کن
خدا باهام بهم زده ازم حذر کن
دست منو گرفته ازش گذشتم
جاده به انتها رسید من برنگشتم
میحام خدا خدا کنم تو جای من شو
صدای من نمیرسه صدای من شو
چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه
گریه دل شکسته ها چقدر می ارزه
نگو نگو نمیرسم طاقت موندنم کمه
ببین مسیر آخرم چشمای بارون زدمه
نگو نگو نمیرسم طاقت موندنم کمه
ببین مسیر آخرم چشمای بارون زدمه
چقدر خدا خدا کنم دلش بلرزه
گریه دل شکسته ها چقدر می ارزه

/ 1 نظر / 21 بازدید
الهام

دستت درد نکنه عسلیم [ماچ] م م م م م م هنوز مسلمون نشدیما [متفکر]