خوش اومدی به دنیا...

سلام به  روی ماهت بهترینملبخندقلب

تولد 30 سالگیت مبارک باشه عزیزم

خب حالا به مناسبت سالروز فرخنده میلاد عسل مسلم چند تا دعا کنم.

 ایشالا که...فرشته

همیشه شاداب و خوش حال باشی و تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد.

لیاقت داشته باشم همیشه کنارت باشم و تحمل داشته باشی  کنارم بمونی.

بتونم همونی باشم که دوست داری باشم.

همیشه گل لبخند رو لبات بنشونم.

همیشه از اینکه منو تو زندگیت انتخاب کردی راضی باشی.

بتونم باعث سربلندیت باشم.

به همه آرزوهات برسی.

با من احساس خوشبختی کنی.

راحت بهم تکیه کنی و روم حساب کنی

همیشه عاشقانه زندگی کنیم و دچار روزمرگی نشیم

همیشه همینطور بوحال باشی و هیچ وقت حوصلت سر نره

 

بدجوری منو خاطر خات کردی جیگرم.

مثل همیشه دوست دارم فراوون

 بغلقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلببغل بغلقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلببغل بغلقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلببغل

 

/ 0 نظر / 26 بازدید