پژمانم، تولدت مبارک

تشویقتولد تولد تولدت مبارکتشویق

قلبمبارک مبارک تولدت مبارک ک ک کقلب

هورابیا شمع ها رو فوت کن تا صد سال زنده باشی ی ی ی هورا

تشویقسالگرد سالگرد سالگردمون مبارکتشویق

قلبمبارک مبارک سالگردمون مبارک ک ک قلب

هورابیا شمعها رو فوت کنیم تا صد سال با هم باشیمهورا

ماچماچماچ

حیف که اینترنت نداری وگرنه میومدی و میخوندی و خوشحال میشدی

ماچماچماچ

/ 4 نظر / 17 بازدید
پژمان

بالاخره اومدم و خوندم ببخشید که دیر شد مبارک باشه عسلم چه عکس قشنگی گذاشتی

پژمان

[بغل][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][ماچ][قلب][بغل]

الهام

مبارکه ه ه ه خواهش می کنم عزیز دلم قابل تو رو نداشت ....

ساحل

اخییییییییییییی چه وب دونفره نازی دارین