تمام سپاس از آن تو

تمام سپاس از آن او

که غیر او هیچ کس را صدا نمی کنم

گیرم که دیگران را صدا می کردم, پاسخم را نمی دادند .

تمام سپاس از آن او

که دلم به هیچ کس غیر از او خوش نیست

گیرم که به دیگران دل خوش می کردم 

ناامیدم می کردند 

تمام سپاس از آن او

که کارهایم را خودش رو به راه می کند

و پیش او عزیزم

گیرم که امورم را وامی گذاشتم به این مردم

خوارم می کردند

تمام سپاس از آن او

که به من نیازی نداشت ولی گفت که : دوستم دارد 

تمام سپاس از آن او

که جوری با من صبوری می کند

که گویی هیچ کار سیاهی نکرده ام

پروردگار من

بهترین من است

بهترین موجودی که می شناسم

شایسته ترین کس

برای سپاس

 

فرازی از دعای روح بخش ابوحمزه ی ثمالی

 ----------------------------------------------------------------------

خدای عزیزم ترا شکر که همیشه و همه جا ناظر بر احوال من بودی

همیشه دستان گرمت ، گرما بخش دستان گاه یخ زده ام بود

و همیشه سایه پر مهرت بر سر من

خدای عزیز ، پروردگار من ، مرا پروراندی و در آغوش گرفتی

ترا سپاس که لطف بی منتت همیشه و همه جا با من است

خدای عزیزم از صمیم قلب و با تمام وجود دوستت دارم

آغوش پر مهرت را هیچ گاه از من و همسر عزیزم دریغ نکن

و همیشه روشنی بخش راهمان باش

آمین یا رب العالمین

/ 1 نظر / 5 بازدید