این روزها شاید خیلی معمولی درحال گذر باشن و هی تند و تند از جلوی چشامون رد بشن و برن! اما این روزها پژمان یه طور دیگه است... از همیشه پر انرژی تر و نیرومند تر و شادتر ! از همیشه با انگیزه تر و به فکر تر ! از همیشه مهربون تر و عاشق تر ...

یعنی من عاشق این جمله شم که این روزها خیلی میگه :«الهام خانم بوست نکردم که ...» ؛

آخه قبلنا من همیشه  می گفتم : بوسم نکردی که ! ولی حالا اونه که میگه و یادآوری میکنه و این یعنی اینکه؛ الهامی من همش به فکرتم و میخوام بهت عشق بورزم ... و من می فهمم، با تمام وجود می فهمم که دوستم داره و سعی میکنه این مهر و بهم نشون بده .

پژمانم این روزها خیلی لطیف دوسِت دارم ... خیلی نرم ... خیلی عمیق تر از اون که بخوام داد بزنم و بگم : عاشقتم ؛ این روزها دوست دارم آروم  ِ آروم بیام توی بغلت و با گرمای تنت گرم بشم و با قلبم بهت بفهمونم : عاشقانه دوستت دارم 

مرد من آغوش تو امن ترین جای دنیاست و بوی تنت بهترین بوی دنیا، دوستت دارم

-----------------------------------------------------------------------------------------

سلام به روی ماه عشقم،جونم، عمرم، یا خلاصه و بهتر بگم، الهامم

یادش به خیر، عشقم به تو با دیدن سیمبل ;-) تو اون sms های اولی (اولی یا دومی) شروع شد و یه جورایی "دل بردی ازمن به یغما ..."

از اون موقع دو سال و نیم گذشته و روز به روز منو عاشق تر می کنی آره روز به روز بیشتر بهت وابسته میشم.

میگی این روزا من با انرژی تر شدم آره منم باید بگم که بدون شک این یکی از آثار با تو بودنه

میگی مهربون تر شدم من میگم مهربونی از خودته

میگی عاشق تر شدم میگم Absolutly yessssssss

میگی که میفهمی که دوست دارم من با دیدن این جمله از خوشحالی بغض می مکنم و خوشحالی وجودم رو فرا میگیره

میگی بغل منو دوست داری میگم بغل کردنت آرامش بخش ترین کاریه که تجربه کردم

با تمام وجودم دوست دارم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

راستی الهام خانوم بوشت نکردمزبان

قلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچقلبماچ